JAK DODAĆ STRONY W WordPress?

JAK DODAĆ STRONY W WordPress? Można to zrobić na dwa sposoby:   z panelu administracyjnego W KOKPICIE z lewej strony:   z panelu personalizacji strony w górnym pasku: potem WP przełączy nas na taki widok:       Teraz możemy zająć się konfiguracją. Na ekranie pokazał się pasek z napisem: „WPROWADŹ STRONĘ”. Ważne jak ją nazwiecie np. – HOME, KONTAKT, O …